ครอสติชภิญญ์การ์ตูนหรรษา 1 คนในแบบปัก
ขนาด 6"x7.5" (80x100 ช่องปัก)

รหัส SPT-B
ราคา 600 บาท
สั่งซื้อ ชุด

กรุณาเลือกรูปแบบการ์ตูนที่คุณต้องการ จากภาพข้างล่างนี้ ( โดยวางเม้าท์ที่ภาพแล้วคลิกขวาเพื่อ save ภาพ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะ )
แล้วส่งไปพร้อมภาพของคุณ ที่ sales@thaixstitch.com หากต้องการเปลี่ยนแปลงสีและเพิ่มข้อความกรุณาแจ้งทางอีเมล์ได้เลย
เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ค่ะ

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับบริการ Cartoon Stitch
           1. ควรส่งภาพถ่ายประมาณ 2 ใบ (ในอิริยาบถที่แตกต่างกัน) เพื่อให้ดีไซน์เนอร์ เห็นรายละเอียด จุดเด่น บนใบหน้าให้ได้มากที่สุด
           2. ใบหน้าในภาพถ่ายต้องชัดเจน ควรมีขนาดใบหน้าไม่ต่ำกว่า 4 เซ็นติเมตร
           3. ใบหน้าในภาพถ่ายควรเอียงใบหน้าตามแบบที่เลือก เพื่อความเป็นธรรมชาติของภาพการ์ตูนครอสติชที่สุด
           4. สามารถเปลี่ยนสีเสื้อ กางเกง กระโปรง รองเท้า ฯลฯ (ภายในแบบท่าทางที่มีเท่านั้น)
           5. สามารถเติมตัวอักษรได้เพียงเล็กน้อย เช่น Happy Birthday , I LOVE YOU , KAI LOVE JEAB เป็นต้น
           6. ดีไซเนอร์จะตั้งใจวาดเต็มความสามารถ เพื่อให้ทุกภาพได้คุณภาพที่สุด และไม่สามารถให้ตรวจดูภาพ ในระหว่างการทำได้ค่ะ
           7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำแบบปักทุกภาพ ห้ามมิให้ทำซ้ำเพื่อการจำหน่ายทางการค้า
           8. กรณีต้องการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนภาพใบหน้าหลังจากวาดเสร็จแล้ว ต้องเสียค่าบริการเพิ่มคนละ 100 บาท

       

       

       

       

       

       

        

        

       

       

       

       

       

       

 

Home | News | Products | Order | sale | Finished | Tutorials | Contact Us