Embellished Cross stitch

Embellished cross stitch เป็นชุดปักครอสติชที่ลายปักจะถูกสกรีนลงบนผ้า Aida ขนาด 14 count หรือ 55 ช่อง/10 ซม.
การปักจะปักเฉพาะบางส่วนของลายปักโดยวิธีการปักจะเหมือนการปักครอสติชทั่วไป
ดังภาพตัวอย่าง จะปักเฉพาะส่วนที่เป็นดอกไม้, หมวก และบางส่วนของเสื้อเท่านั้น
ส่วนที่เหลือเป็นภาพที่สกรีนลงบนผ้าโดยไม่ต้องปัก