CN-F35

ขยาย

รหัส CN-F-35
Luxury Lucky Rich Tree
ผ้าAida 11 ct. พิมพ์ผังลายลงบนผ้า เวลาปักต้องปักด้วยไหม 3 เส้นเล็ก
ไหมปักเป็น Silk Thread นะคะ
ขนาด 43.5" x 21"
สินค้านำเข้าจากประเทศจีนค่ะ

อุปกรณ์การปัก ประกอบด้วย

ผังลายพิมพ์ 4 สี
ผ้าขนาด 11 ช่อง/ นิ้ว พิมพ์ลายปักลงบนผ้า เมื่อซักหมึกที่พิมพ์ไว้จะหายไปค่ะ
- ไหมปัก Silk Thread - เข็ม
เมื่อซักหมึกที่พิมพ์ไว้จะหายไปค่ะ ระวังห้ามโดนน้ำก่อนปักนะคะ ไม่งั้นสีที่พิมพ์ผังลายไว้จะหายไปค่ะ
ขยาย
ขยาย
ขยาย

ขยาย