CN-F06

ขยาย

รหัส CN-F06
Basket of Flowers
(ผ้าAida 11 ct. พิมพ์ผังลายบนผ้า เวลาปักต้องปักด้วยไหม 3 เส้นเล็กนะคะ)
ขนาดรวม 8.5x14นิ้ว

อุปกรณ์การปัก ประกอบด้วย

- ผ้า Aida ขนาด 11 ช่อง/ นิ้ว พิมพ์ลายปักลงบนผ้า เมื่อซักหมึกที่พิมพ์ไว้จะหายไปค่ะ ยกเว้นส่วนลายพื้นหลังจะยังคงอยู่ค่ะ
- ไหมปัก
- เข็ม
- สินค้านำเข้าจากประเทศจีน

ผ้าสำหรับภาพนี้จะพิมพ์พื้นหลังและผังลายไว้ให้แล้วตามภาพข้างล่างนี้ค่ะ ส่วนที่จะต้องปักคือดอกไม้เท่านั้นค่ะ

ขยาย